اقتصاد محله محور وکسب درآمد پایدار توسط دفاتر توسعه اقتصاد محله وسفیران محله

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اقتصاد محله محور وکسب درآمد پایدار توسط دفاتر توسعه اقتصاد محله وسفیران محله


سعید شبانیان ، بر اهمیت اقتصاد محله محور وکسب درآمد پایدار توسط دفاتر توسعه اقتصاد محله و سفیران محل تاکید کرد
سعید شبانیان _ مدیرعامل کانون توسعه اقتصاد محلات _ با بسان اینکه محله به عنوان هویت اجتماعی، اقتصادی وترکیب یافته از کاربری های تامین کننده نیازهای روزمره درشهرها قلمداد میشود گفت: محلات یکی ازعناصر مهم وموثر درحیات اجتماعی شهر ها هستند و درواقع اقتصاد آن نقش مهمی را داراست.

ازسوی دیگر اقتصاد پایدارمحلی امکان بهره گیری ازفرصت های سرمایه گذاری درمحله را داده ومنجر به تامین خدمات شهری مطلوب تر می باشد.
شبانیان با اشاره به طرح 《سفیران محله》گفت: سفیران محله در واقع، برجسته سازی امکانات وفرصت های اقتصادی محله است؛

ازانجا که هریک از محله ها فرصت های ویژه ی اقتصادی وایجاد ارزش افزوده ومنحصر به فرد را دارا است،میدانی برای توسعه کسب وکار وایجاد اشتغال را به دنبال دارد.
شبانیان گفت: سفیران محله ، پروژه ای با گستره ی ملی درخصوص اجرای طرح توسعه اقتصاد محلات به شمار میرود .

شبانیان اظهار کرد: یکی از مهمترین فعالیت های سفیران محله درسراسر کشور اختصاص ساتک کد است که ساماندهی وتامین کالاهای مصرفی صاحبین کسب وکارواختصاص کدهای موقعیت مکانی برای انها می باشد.