تشریع وتعریف نحوه فعالیت دفاتر توسعه اقتصاد محلات

  1. خانه
  2. اخبار خانه
  3. تشریع وتعریف نحوه فعالیت دفاتر توسعه اقتصاد محلات

 

سعیدشبانیان با گفتگو با آنا،اظهارکرد: این دفاتر به همت بنیادکار آفرینان گام دوم خاتم راه اندازی شده ودرنظردارد جهت ارتقا توسعه اقتصاد ورفاه ساکنین محلات درچند حوزه تخصصی اقتصادی ،اجتماعی،حقوقی و آموزش خدمات خود را ارائه دهد تا درراستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی محله گام بردارد.

تشریع وتعریف نحوه فعالیت دفاتر توسعه اقتصاد محلات

وی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی درزمینه های مهارت وکسب کاریکی از اقدامات مهم این دفاتر است،ازدیگر خدمات این دفاتر میتوان به شناسایی و جذب سرمایه گذاران محلی ،شناسایی ایده های کارآفرینانه،راه اندازی کارگاههای تولیدی محلی تهیه گزارش و تبلیغات صاحبین کسب وکار محله پایش وارزیابی ،ایجاد باشگاه مشتریان محلی وارائه کداشتراک شهروندی اشاره نمود

سعیدشبانیان افزود؛راه اندازی کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی از عمده عوامل توامند سازی اقتصادی و اجتماعی ساکنان محلات به شمار می آید

آموزش وراه اندازی کسب و کارهای خرد متقاضیان با اتصال به پیشران های اقتصادی و بازار ،محصولات خود را به خاطر پایداری درعرصه فروش ازاین مسیر ارایه می‌دهند

وی در پایان با اشاره به فعالیت دفاتر توسعه اقتصاد محلات وطرح سراسری “تام”افزود:این دفاتر در واقع حلقه رابط میان شهروندان وصاحبین کسب وکار محله ها می‌باشند

دفاتر توسعه اقتصاد محله درزمینه هایی مانند رفاهی،اقتصادی،اجتماعی وامور مربوط به توسعه کسب وکار محلات فعالیت میکنند

باآغاز رونمایی از طرح سراسری تام برخی از متقاضیان نمایندگی وارد فرایند ثبت نام شدند

سعید شبانیان درخصوص استقبال متقاضیان شعبات درسراسرکشور گفت:متقاضیان نمایندگی ومدیریت شعب استانها دراین طرح می‌توانند به سایت https://kdtam.ir مراجعه و ثبت نام نمایند