تولید با رویکرد دانش بنیان به محیط زیست کمک می کند

  1. خانه
  2. اخبار خانه
  3. تولید با رویکرد دانش بنیان به محیط زیست کمک می کند

رئیس اندیشکده سیاست، صنعتی و فناوری های نوظهور دانشگاه امام صادق : تولید با رویکرد دانش بنیان به محیط زیست کمک می کند.

غلامرضا گودرزی گفت: اصل این است تولید به  محیط زیست کمک کند و این همایش باید کمک کند تا نام تولید و محیط زیست را می شنویم همزیستی را به خاطر آوریم.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران ، گودرزی در نخستین همایش تولید دانش بنیان، حامی محیط زیست با انتقاد از اینکه به دوگانه های متضاد عادت کرده ایم، گفت: به طور مثال تا واژه های کارگر ، کارفرما، مالک و  مستاجر را  تا این ها رو می شنویم درگیری و تناقض در ذهنمان ایجاد می شود؛ یکی از آن دوگانه ها تولید و محیط زیست است. وی با بیان اینکه تولید انجام شده پسماند را در جنگل آورده و  این یک شکل از تولید است، اظهارداشت: اصل این است تولید به محیط زیست کمک کند و این همایش باید کمک کند تا نام تولید و محیط زیست را میشنویم همزیستی را به خاطر آوریم.

گودرزی با اشاره به اینکه تولید در جایی می تواند به محیط زیست کمک کند که فناوری خودش را اصلاح و مصرف انرژی را کم کند، بیان داشت: وضعیت آب، خاک، هوا،  و وضعیت مصرف انرژی ما قابل قبول نیست از اینرو تولید دانش بنیان کمک کند تا این مشکلات حل شود و محیط زیست هم باید به تولید کمک کند. وی در ادامه بیان داشت : اگر قبول کردیم دانش بنیان یعنی از دانش ثروت تولید کنیم بنابراین از محیط زیست هم به معنی درست کلمه می توان ثروت تولید کرد؛ به عبارت دیگر تولید و محیط زیست باید به همدیگر کمک کنند و یک تعامل شکل بگیرد.

رئیس اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور با اشاره به اینکه به محیط زیست باید با نگاه تزیینی نگاه کنیم، خاطرنشان کرد: یک موقع محیط زیست را مسئولیت اجتماعی می بینیم و یک نگاه قرآنی می بینیم و حفظ آن تکلیف الهی است.

وی گفت: تولیدکننده ای که به نگاه تکلیف الهی توجه کند، تولید محصولاتش قطعا دانش بنیان می شود. چون دانش بنیان است که به محیط زیست کمک می کند؛ از این رو با توجه به اینکه سال دانش بنیان است باید یک اجماع نخبگانی برای تولید و نجات محیط زیست انجام بدهیم.