طرح “ساتک کد”بصورت رایگان توسط سفیران محله برای تمامی اصناف انجام می شود

  1. خانه
  2. اخبار
  3. طرح “ساتک کد”بصورت رایگان توسط سفیران محله برای تمامی اصناف انجام می شود

بر اساس این گزارش ؛ سعید شبانیان _مدیر عامل کانون توسعه اقتصاد محلات _ گفت : به استنادمصوبه کارگروه کانون توسعه اقتصاد محلات( تام) ، درراستای ساماندهی وتامین کالا، صاحبین کسب وکار وکسبه ، همچنین توسعه اقتصاد محلات درخصوص کالاهای اساسی همه ی واحد های صنفی می توانند توسط سفیران محله خود از مزایای این طرح بهره مند شوند.

شبانیان افزود: این طرح درراستای سیاست های اشتغال وتوسعه اقتصاد محلات توسط بخش خصوصی انجام میشود.

از مزایای این طرح میتوان به موارد ذیل اشاره نمود

این طرح ،باتوجه به ضرورت توجه به نیاز خدمات وکالاهای ضروری شهروندان وساماندهی آن باتوجه به شرایط سخت اقتصادی تامین کالای کسبه باشرایط آسان بصورت اقساطی وباهدف کاهش هزینه های واسطه گری ودلالی وایجاد رقابت بین تولید کنندگان وخدمات دهندگان توانمند کشور با به وجود آوردن دسترسی آسان متقاضیان به کالا وخدمات مورد نظر وتسهیل درپرداخت هزینه های مرتبط با نیاز خانوارها صورت گرفته است.