گزارش تصویری اولین همایش تولید دانش بنیان، حامی محیط زیست

  1. خانه
  2. به روایت تصویر
  3. گزارش تصویری اولین همایش تولید دانش بنیان، حامی محیط زیست

اولین همایش تولید دانش بنیان، حامی محیط زیست ، با حضور جمعی از مقامات، نمایندگان مجلس و پیشکسوتان و شرکت های دانش بنیان، 17 خرداد ماه 1401 در هتل اسپیناس خلیج فارس ، برگزار شد.